Susipažinkim

Diksilendas „Sweetband“ susib?r? 2004 metais, kai penki iš šeši? kolektyvo nariai ?pus?jo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete. Dabar diksilende „Sweetband“ groja Karolis Pratkus (klarnetas), Justinas Straukas (trimitas), Aurimas Puluikis (trombonas), Laimutis Razi?nas (t?ba), Vidmantas Janušauskas (mušamieji) ir Jurga Juz?nait? (klavišiniai). 

Diksilendas „Sweetband“ grojo Lietuvos Respublikos Prezident?roje (2007), maloniai atliekama muzika stebino Aukšt?j? mokykl? studij? mug?se (2006, 2007), net Europarlamento finans? komisar? pon? Cwik? paker?jo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto surengtos Tarptautin?s tarpdisciplinin?s konferencijos FIHUSO-2007 koncerto Liuteron? Šv?. Trejyb?s bažny?ioje (2007) metu, linksmino Mad? šou (2006) metu, koncertavo Babt? ir Ramygalos miesteli? švent?se (2007), Vaik? gynimo dienos švent?s atidarymo metu Kaune (2007), grojo Gatv?s muzikos dienoje Vilniuje (2008, 2009 ir 2010), bendradarbiauja su ne?gali?j? „Spalv? orkestru“, ?traukia visus ? geros muzikos oaz? jubiliej?, vestuvi?, pob?vi? metu.Diksilendas „Sweetband“ susib?r? 2004 metais, kai penki iš šeši? kolektyvo nariai ?pus?jo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete. Dabar diksilende „Sweetband“ groja Karolis Pratkus (klarnetas), Justinas Straukas (trimitas), Aurimas Puluikis (trombonas), Laimutis Razi?nas (t?ba), Vidmantas Janušauskas (mušamieji) ir Jurga Juz?nait? (klavišiniai).

Jurga Juz?nait? - klavišiniai

Jurga

Jurga Juz?nait? baig? Kauno J. Naujalio muzikos gimnazij?, Klaip?dos universiteto Men? fakultete ?gijo chorvedybos ir muzikos mokytojos specialybes. Šiuo metu dirba Kauno J. Urbšio katalikiškoje vidurin?je mokykloje vyresni?ja muzikos mokytoja. Jurgos ruošti mokiniai aktyviai dalyvauja Kauno miesto ir Respublikos konkursuose ir festivaliuose. Studij? metais ji dirbo Klaip?dos universiteto Men? fakultete koncertmeistere. J. Juz?nait? akomponuoja solistams, instrumentalistams, chorams ir ansambliams, groja vargonais mišiose. Nuo 2009 m. Jurga yra diksilendo "Sweetband"  klavišinink?.

Karolis Pratkus - klarnetas

Karolis Pratkus

Karolis Pratkus baig? Rokiškio muzikos mokykl?, Panev?žio konservatorij?. Dabar jis studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete (klarneto specialyb?) 2 magistrant?ros kurse ir dirba Rokiškio muzikos mokykloje. Karolis Pratkus yra diksilendo „Sweetband“ meno vadovas

Aurimas Puluikis - trombonas

Aurimas Puluikis

Aurimas Puluikis baig? Kupiškio muzikos mokykl? (baritono klas?), Panev?žio konservatorij? (trombono klas?), grojo pu?iam?j? orkestre „Panev?žio garsas“. Baig? Lietuvos teatro ir muzikos akademija (trombono ir eufonijos specialybes). Dirba Birž? Vlado Jakub?no muzikos mokyklos varini? pu?iam?j? instrument? mokytoju, Birž? kult?ros centre diksilendo “Jump Jazz” vadovu, Birž? “brass band” vadovu, taip pat vadovauja Birž? liaudies muzikos kapelai “Nevietiniai” ir groja diksilende „Sweetband“.

Laimutis Razi?nas - t?ba

Laimutis Razi?nas

Laimutis Razi?nas baig? Panev?žio konservatorij? (t?bos klas?). Dabar jis studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete 2 magistrant?ros kurse ir groja „Panev?žio garse“ bei diksilende „Sweetband“.

 

Vidmantas Janušauskas - mušamieji

Vidmantas

Vidmantas Janušauskas grojo grup?je „Rondo“, o dabar groja diksilende „Sweetband“.

 

Justinas Straukas - trimitas

Justinas

Justinas Straukas 2001 m. baig? J. Gruodžio konservatorij?, 2007 m. - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete (trimito specialyb?). 2001 m. J. Straukas Devintajame J. Pakalnio jaun?j? atlik?j? konkurse tapo antrosios vietos laureatas. 2003 - 2004 m. m. jis studijavo Malm?s muzikos akademijoje (Švedija). Nuo 2002 m. jis yra Babt? gimnazijos Pu?iam?j? instrument? ansamblio vadovas, o nuo 2004 m. dar ir Garliavos meno mokyklos Babt? filialo trimito specialyb?s mokytojas. 2004 - 2005 m. Justinas Straukas grojo Kauno „Bigbendo“ orkestre, 2003 m. - su Sankt Peterburgo student? simfoniniu orkestru koncerte „Operet? Kauno pilyje“. Dabar Justinas Straukas aktyviai koncertuoja su diksilendu „Sweetband“.